Regelmatig verschijnt er een nieuw interview op deze website. Bijvoorbeeld met een CEO van een van deelnemende organisaties van het Platform Suikers en Voeding. Of met een wetenschapper naar aanleiding van recent onderzoek. Lees deze keer het interview met John Dijke (Cargill, salesmanager West Europe).

‘Eén stem, dat is belangrijk’

‘Wij opereren binnen het Platform Suikers en Voeding als lid van de Vereniging van Nederlandse Zetmeelproducenten. Het is heel belangrijk om als keten gezamenlijk deel te nemen aan het debat over suikers’, zegt John Dijke. ‘Ik vind het ook belangrijk om dergelijk ketenoverleg in andere landen te voeren. Met elkaar eenzelfde boodschap uitsturen, dat zorgt voor transparantie.’

Dijke refereert aan het consumentenonderzoek dat marktonderzoeksbureau Ipsos op verzoek van Cargill uitvoerde in vijf Europese landen (waaronder Nederland). ‘Dat onderzoek had als doel om inzicht te geven in kennis en attitudes van consumenten ten aanzien van suikers. Die kennis is wat dat betreft heel beperkt, terwijl de interesse – bijvoorbeeld voor glucosestropen – er wel degelijk is.’

Verschillende soorten suikers

In het onderzoek is gevraagd om verschillende soorten suikers te noemen. Dijke: ‘Slechts een derde van de consumenten is in staat om bepaalde suikers te benoemen. En als je dan specifiek kijkt naar de suikers die worden geproduceerd door de zetmeelindustrie, dan weet slechts 1% van de deelnemers glucosefructosestropen te noemen als een suiker. Het onderzoek maakt duidelijk dat glucosefructosestropen relatief onbekend zijn.’ Sommige respondenten zijn geïnteresseerd in informatie over de grondstoffen die voor de productie  van dergelijke stropen worden gebruikt. ‘Ze willen ook meer weten over de nutritionele waarde van glucosefructosestropen. Uit het onderzoek blijkt ook dat aankoopbeslissingen van consumenten eerder worden gedreven worden door de totale hoeveelheid suikers in een product dan door de soort suikers.’

Eenzelfde berichtgeving

Cargill vindt dat het Platform een actieve bijdrage moet leveren om de consument beter te informeren. ‘We hebben veel kennis en een uitgebreid netwerk, ook via de boeren die bijvoorbeeld suikerbieten, aardappel en granen verbouwen. We moeten binnen het Platform zorgen voor eenzelfde berichtgeving. Die eenheid is heel belangrijk. Ik vind dat we als sector binnen Europa met elkaar moeten zorgen dat we de consument toegankelijke informatie over suikers aanbieden. Nederland is binnen Europa wat dit betreft een belangrijke partner.’ Dijke: ‘Er zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om – misschien al dat deze zomer – een consumentenwebsite over zetmeel en zetmeelsuikers te lanceren en bijkomende acties te organiseren. We moeten komen met een Europees verhaal! Laten we niet in elk land het wiel uitvinden, maar samenwerken. Eén stem, dat is belangrijk.’